zzzzzzzz
 
Almaviva
 
         
 
 
Om Almaviva
 
Kontakt
 
Startsidan

 

 
Almaviva bokförlag
 

Portugal i Europas utkant med sin långa historia av sjöfarare, kolonisatörer och missionärer har en rik kultur, inte minst när det gäller modern romankonst och lyrik. Förlagets ursprungliga tanke var att föra fram samtida romaner och lyrik i svensk översättning. Så småningom vidgades de kronologiska perspektiven.

Bakgrunden till detta beslut var att Portugals litteratur länge varit praktiskt taget okänd i Norden. Emellertid gäller ambitionen inte bara Portugal utan hela den portugisisktalande världen. Den kommande boken med texter om och av António Vieira (1608–1697) representerar inte bara Portugal utan även det stora landet Brasilien. Faktiskt uppfattas António Vieira som nationalförfattare i bägge dessa länder.

Den medeltida trubadurlyriken som skrevs på galicisk-portugisiska under 1200-talet och ett par decennier in på 1300-talet har kommit mer i fokus för forskningen under de senaste decennierna. Förr hade den lägre prestige i jämförelse med den occitanska (provensalska) trubadurlyriken. I boken ”Känn bara inte, vackre vän, någon rädsla. Kvinnans röst i lyriken på de romanska språken 1100–1350” får denna galicisk-portugisiska lyrik sin rättmätiga plats inom den europeiska högkulturen.

 
       
 
Almaviva
c/o Sandels
Kyrkogårdsgatan 5 A
SE-753 10 Uppsala
Tel: 018 - 12 32 00
(international: +46 - 18-12 32 00)
Mobile: 070 274 23 36
(international: +46 70 274 23 36)

<www.almavivabok.se>
 
  Tre tidigare böcker från Almaviva
  ”Känn bara inte, vackre vän, någon rädsla …”  

Almeida Faria
Passionsdagen
Introduktion och översättning: Marianne Sandels.

 

 

Marianne Sandels
”Känn bara inte, vackre vän, någon rädsla …”
Kvinnans röst i lyriken på de romanska språken, 1100–1350.

 

José Eduardo Agualusa,
Praktisk handledning i konsten att sväva,
ny antologi omfattande tjugo texter, i helt olika tonlägen.