Till hemsidan
 
         
 
 
Om Almaviva
 
Kontakt
 
Startsidan

 

 

Almaviva Bokförlag

Efter flera års uppehåll i utgivningen har nu (oktober 2020) den bok publicerats som krävt mycket arbete på flera plan:

Marianne Sandels
António Vieira – en högrest gestalt i 1600-talets Portugal, övriga Europa och Brasilien.

Det är jag själv som är författare men jag hade inte kunnat fullfölja arbetet om inte en samlad utgåva i 30 band av António Vieiras verk hade publicerats för ett par år sedan. Där fann jag texter av skiftande slag, bland annat två predikningar, hållna i Brasilien till den infödda befolkningens försvar.

Boken är således en biografi, skriven kring ett flertal av hans egna texter som översatts till svenska. Genom Vieiras många efterlämnade brev – flera mycket personliga – kunde jag följa hur han såg på sitt samarbete under ett par år med drottning Christina av Sverige, när hon befann sig i exil i Rom efter sin tronavsägelse.

Läs mer om boken här.

Uppsala i oktober 2020

Marianne Sandels


Om beställning av böcker

Av praktiska skäl går det inte att beställa här på förlagets egna webbsidor. För upplysningar av olika slag går det emellertid bra att kontakta mig

I allmänhet kan förlagets böcker beställas och köpas i bokhandeln, eller från internetbokhandlare, t.ex. AdLibris eller Bokus.

Marianne Sandels

 
       
 
Almaviva
c/o Sandels
Kyrkogårdsgatan 5 A
SE-753 10 Uppsala
Tel: 018 - 12 32 00
(international: +46 - 18 - 12 32 00)

<www.almavivabok.se>